بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

The 21st Iran Fuzzy Systems Conference

پوستر بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،انجمن سیستم های فازی ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران