سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۲

سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

13th Iranian Conference on Fuzzy Systems

پوستر سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین،انجمن سیستم های فازی ایراندانشگاه آزاد اسلامي قزوين ، انجمن سيستمهاي فازي ايران در شهر قزوین برگزار گردید.