چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، مرداد ماه ۱۳۹۳

چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

14th Iranian Conference on Fuzzy Systems

پوستر چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعتی سهند،دانشگاه صنعتي سهند تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران