کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)، شهریور ماه 99

کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)

19th Iranian Conference on Fuzzy Systems

پوستر کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)

کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران(نوزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و هفدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند) در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد - قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


welcome
CFIS2020

It is a great pleasure to welcome you to the 8th Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems (CFIS2020), Mashhad, Iran. The CFIS2020 consists of two highly successful conferences, (1) the 19th Iranian Conference on Fuzzy Systems (ICFS2020), and (2) the 17th Conference on Intelligent Systems (CIS2020). This year’s gathering also includes the 4th Conference on Evolutionary Computation and Swarm Intelligence (CECSI2020), all being held as the First Joint Congress on Computational Intelligence (CCI2020). Accordingly, we expect this event to become the largest gathering of the CI community in Iran and the region.

We hope the complementary aspects of these three conferences and their corresponding disciplines will further promote the cross-fertilization of ideas and help solve the complex problems of the modern world. As such, this year’s congress theme is ‘AI-for-Good’ and accordingly is scheduled on the national ‘Good-Deeds’ week. The Congress has both English and Persian sessions. Hence, we hope to have active participation by both Persian-speaking and English-speaking colleagues around the world.