یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، تیر ماه ۱۳۹۰

یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

11th Iranian Conference on Fuzzy Systems

پوستر یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،دانشگاه سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران