دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، تیر ماه ۱۳۸۹

دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

10th Iranian Conference on Fuzzy Systems

دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران