نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

19th Iranian Conference on Electric Engineering

نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران