دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

12th Iranian Conference on Electric Engineering

دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط ،دانشگاه فردوسي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران