شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

16th Iranian Conference on Electric Engineering

شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تربیت مدرس،دانشگاه تربيت مدرس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران