سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

13th Iranian Conference on Electric Engineering

سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط دانشگاه زنجان، در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران