هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی، خرداد ماه ۱۴۰۳

هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی

7th National Congress in Humanities

پوستر هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی

هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان،انجمن فناوری های بومی ایران، انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی