سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

The 3rd National Conference on New Approaches to the Humanities Challenges and Solutions

پوستر سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها