ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی، خرداد ماه ۱۴۰۲

ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی

6th National Congress in Humanities

پوستر ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی

ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،انجمن فناوری های بومی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره ملی آنالیز داده ها در علوم انسانی