پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی

5st National Congress on the Role of the Humanities in Psychology

پوستر پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی

پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی ادیبان، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره ملی نقش علوم انسانی در روانشناسی