کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی، تیر ماه 98

کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی

National Congress on New Findings in Humanities

پوستر کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی

کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۸ توسط موسسه غیرانتفاعی میرداماد گرگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

الهیات و معارف اسلامی
الگوهای ایرانی اسلامی
علوم اقتصادی و توسعه
زبان شناسی و آموزش
جغرافیا و برنامه ریزی
علوم قرآن و حدیث
آموزش و پرورش
مشاور و راهنمایی
علوم حسابداری
علوم روانشناسی
علوم اجتماعی
تاریخ و تمدن
علوم مدیریت
علوم رفناری
علوم سیاسی
فقه و حقوق
علوم تربیتی
انسان و هنر
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عرب
زبان و ادبیات انگلیسی
تفسیر قرآن
هنر
تربیت بدنی