ششمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، بهمن ماه ۱۴۰۱

ششمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

The 6th National Conference of Social Sciences, Psychology and Educational Sciences

پوستر ششمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

ششمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،موسسه همایش گستران سبزواران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی