اولین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، خرداد ماه ۱۳۹۶

اولین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

پوستر اولین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

اولین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی