چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه 98

چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

National Conference on Social Sciences, Psychology and Education

پوستر چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط همایش گستران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.


محورهمایش:

علوم اجتماعی

روانشناسی

علوم تربیتی