چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

National Conference on Social Sciences, Psychology and Education

پوستر چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.