پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

Fifth National Conference on Social Sciences, Psychology and Educational Sciences

پوستر پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،موسسه همایش گستران سبزواران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی