دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، مرداد ماه ۱۳۹۷

دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

Second Conference of Social Sciences, Psychology and Educational Sciences

پوستر دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی