سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه 97

سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

Third National Conference on Social Sciences, Psychology and Education

پوستر سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط همایش گستران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.


محورهمایش:

علوم اجتماعی

روانشناسی

علوم تربیتی