سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

Third National Conference on Social Sciences, Psychology and Education

پوستر سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی

سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.