ششمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران، آذر ماه ۱۴۰۰

ششمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

Sixth National Conference on Psychology and Educational Sciences of Iran

پوستر ششمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

ششمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه همایش گستران سبزواران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران مراجعه فرمایید.