چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

National Conference on Psychology and Educational Sciences of Iran

پوستر چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران