سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران، آبان ماه ۱۳۹۷

سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

Third National Conference on Psychology and Educational Sciences of Iran

پوستر سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران