پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۹

پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

Fifth National Conference on Psychology and Educational Sciences of Iran

پوستر پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،موسسه همایش گستران سبزواران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران مراجعه فرمایید.