دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران، دی ماه ۱۳۹۶

دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران

پوستر دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران

دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۶ توسط ،همايش گستران در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش روانشناسی و علوم تربیتی ایران