هفتمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی، بهمن ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

7th International Congress on Food Science & Technology & Agriculture and Food Security

پوستر هفتمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

هفتمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين سازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی