ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی، اسفند ماه ۱۴۰۱

ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

6th International Congress on Food Science & Technology & Agriculture and Food Security

پوستر ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين سازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی