پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی، شهریور ماه ۱۴۰۱

پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

5th International Congress on Food Science & Technology & Agriculture and Food Security

پوستر پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی