چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی، اسفند ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

4th International Congress on Food Science & Technology & Agriculture and Food Security

پوستر چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی