سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی، شهریور ماه ۱۴۰۰

سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

3rd International Congress on Food Science & Technology & Agriculture and Food Security

پوستر سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،سازمان همياري شهرداري هامركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی