کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی، شهریور ماه ۱۳۹۹

کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

International Congress on Food Science & Technology & Agriculture and Food Security

پوستر کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط در شهر کرج برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.