کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی، شهریور ماه ۱۳۹۹

کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

International Congress on Food Science & Technology & Agriculture and Food Security

پوستر کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی

کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه علمي كاربردي-سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی