ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی، دی ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی

The 6th National Entrepreneurship Conference

پوستر ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی

ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی در تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی کارآفرینی