دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

Second National Conference on Entrepreneurship at Sharif University of Technology

پوستر دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی شریف،مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف