چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، بهمن ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

4th National Entrepreneurship Conference of Sharif University of Technology

پوستر چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی شریف، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف