سومین کنفرانس ملی کارآفرینی، دی ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

Third National Conference on Entrepreneurship

پوستر سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی کارآفرینی