پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی

Fifth National Conference on Entrepreneurship

پوستر پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی

پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی شریف، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی