کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

پوستر کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۶ توسط ،مركز كارآفريني دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف