ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست

ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست

ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا از پیشتازان عرصه آگاهی، علوم و فناوریهای نوین در حوزه نفت، انرژی و صنایع مرتبط در کشور، با همکاری متخصصین و نخبگان صنعتی، در نظر دارد همایش علمی تخصصی "مدیریت انرژی و محیط زیست صنعتی" را با هدف ایجاد نگاه ویژه در کشور به موضوع استفاده منطقی از انرژی در صنایع مختلف و مطالعه علمی این حوزه را در تهران برگزار نماید.

 


محورهای کنفرانس:

جایگاه آتی مدیریت انرژی در منطقه و کشور
 - مطالعه و تحلیل آماری تاثیر مدیریت انرژی بر مصرف انرژی
 - روش های استقرار سیستم جامع مدیریت انرژی در سازمانها و نقش آن
 - نقش فن آوریهای نوین و مدیریت انرژی
 - مدیریت انرژی و نقش آن بر بازار
 - نقش سیاستهای مالی و حمایتی دولت در اجرای صحیح مدیریت انرژی
 - رابطه مدیریت انرژی و ممیزی انرژی
 - تاثیر مدیریت انرژی بر اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمت حامل های انرژی
 - روش های مدیریت انرژی در سیستم انرژی (تولید، تبدیل، انتقال، ذخیره سازی، توزیع و مصرف انرژی)
 - حجم سرمایه‌گذاری لازم جهت استفاده از سیستم مدیریت انرژی
 - نقش شرکت‌های خدمات انرژی (ESCO) در مدیریت انرژی

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و انرژی
 - نقش فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی عمومی در بهینه سازی مصرف انرژی
 - راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع نفت و گاز


 برنامه‌ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای انرژی درافق 20 ساله
 - ترکیب بهینه حامل‌های انرژی در سبد عرضه و تقاضا
 - سیاست‌های غیرقیمتی مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
 - راه‌کارهای مدیریت و بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی
 - استانداردها و معیارهای عرضه و تقاضای انرژی
 - تاثیر اقلیم و شرایط جغرافیایی بر مدیریت عرضه و تقاضای انرژی
 - مدیریت انرژی و مسائل زیست‌محیطی عرضه و تقاضای انرژی و مسئله تغییر اقلیم
 - بهترین نمونه‌های (Best Practices) اجرای مدیریت عرضه و تقاضای انرژی در بخشهای مختلف

ظرفیت‌های صرفه‌جویی انرژی در صنایع نفت و انرژی

راهکارهای اجرائی - عملیاتی مدیریت مواد و انرژی
 - لزوم مدیریت مواد و انرژی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه هامقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست