ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست، دی ماه ۱۳۹۵

ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست

ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست