ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست، دی ماه ۱۳۹۵

ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست

6th Energy and Environmental Management Conference

ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست