سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست، آذر ماه ۱۳۹۲

سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست

3nd Energy Management Conference

پوستر سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست

سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۲ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست