دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی، آذر ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی

2nd Energy Management Conference

پوستر دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی

دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۱ توسط ،شر كت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی