چهارمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست ، آذر ماه ۱۳۹۳

چهارمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست

4th Energy Management Conference

پوستر چهارمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست

چهارمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۳ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست