پنجمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست، دی ماه ۱۳۹۴

پنجمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست

Fifth Energy and Environmental Management Conference

پوستر پنجمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست

پنجمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۴ توسط ،شركت هم انديشان انرژي كيميا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست