هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، تیر ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

The 7th international conference on the development of material, mining and geological engineering technology

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی