پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

Fifth International Conference on Technology, Mining and Geology Engineering Technology Development

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی