سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، آذر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

Third International Conference on the Development of Materials Engineering Technology, Mining and Geology

پوستر سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی