ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، مرداد ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

Sixth International Conference on Technology, Mining and Geology Engineering Technology Development

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی