دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، تیر ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

Second International Conference on Development of Materials Engineering Technology, Mining and Geology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی