اولین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی، دی ماه ۱۳۹۸

اولین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

first international conference on the development of material engineering technology, mining and geology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی  توسعه  فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

اولین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی در تاریخ ۵ دی ۱۳۹۸ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی