هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی، آذر ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی

8th International Conference on New Perspective in Management, Accounting and Entrepreneurship

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی

هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ،مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوينسازمان همیاری شهرداری ها(دانشگاه علمی کاربردی) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در مدیریت، حسابداری و کارآفرینی